Учениците в Испания отделят повече време за домашни от връстниците си по света

Учениците в Испания отделят повече време за домашни от връстниците си по света. Това сочат данните на PISA– програмата за оценяване на учащите се на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Според изнесените данни испанските ученици отделят средно по 18,2 часа седмично за домашни, докато средната стойност за страните, участвали в проучването е 17, 1 часа.

От 2015 г. системата за определяне е променена. Ако по- рано се взимаше предвид само времето, необходимо за изпълнение на заданията, зададени от преподавателите за в къщи, то сега се включва и времето за частни уроци и четенето на извънкласна литература. Така новата система удвои времето, прекарано в учене в къщи както в Испания, така и в останалите страни от ОИСР.

Учениците в Испания на второ място в Европа по брой учебни часове

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Leave a Reply