Финансова помощ за зъболечение в Испания

Финансова помощ от веригата клиники iDental
С присъствието си в цяла Испания веригата клиники iDental отделя част от печалбата си за предоставяне на дентална помощ на гражданите в неравностойно положение, за да получат достъп до стоматологичното лечение от което се нуждаят.

Тази социална стоматологична помощ покрива между 70% и 100% от стойността на лечението и зависи от личната, семейната, трудовата и икономическата ситуация на пациента. За това всеки случай се разглежда по отделно.

Веригата клиники провежда редовни работилници за деца за хигиена на устната кухина.

През тези дни устите на децата, родителите или роднините се преглеждат, за да се установи дали се нуждаят от някакво лечение. Всеки, който се нуждае от достъп до стоматологичните финансови помощи може да попълни формуляра ТУК , с който да поиска час за преглед.

Финансова помощ от благотворителната асоциация CEOS

Благотворителната асоциация CEOS е неправителствена организация, създадена от Dental Clinic CEOS (Centro de Especialidades Odontológicas Soriano), която дава възможност за поставяне на зъбни импланти на гражданите, които не могат да си ги позволят. Кандидатите трябва да докажат липсата или ограничената наличност на икономически ресурси. След като молбата бъде одобрена, клиниката се свързва с пациента и му назначава час за преглед.

Сдружението провежда редовни работилници за хигиена на детската устната кухина. Тогава деца, родители или роднини се преглеждат, за да се установи дали е необходимо започването на някакво лечение.

Финансова дентална помощ от автономните области

Освен частните финансови дентални помощи и леченията, полагащи се от социалното осигуряване (прегледи на деца и бременни, вадене на зъб или лицево-челюстна хирургия и т.н.), в някои автономни области предлагат публични субсидии за стоматологични процедури или лечения. Например в Мадрид хората над 65 годишна възраст могат да се възползват от възможността за финансова помощ до 80% от цената на протезите.

Крайният срок за кандидатстване за тези стипендии приключва на 30 септември 2017 г. Кандидатите трябва да докажат, че имат адресна регистрация на територията на областта за поне една година назад и средствата им да не надвишават минималния базов доход или да не получават държавна пенсия, която да надвишава 730 евро на месец.

В Галисия също се предоставя финансова помощ за закупуване на зъбни протези. В Еускади имат PADI (дентална програма за деца), която осигурява безплатно дентални грижи за деца на възраст от 7 до 15 години.

Испанският парламент прие на първо четене закон за установяване на минимален доход от 426 евро