Докога се честити настъпването на Новата година в Испания?

настъпване на Новата година

Докога се честити настъпването на Новата година в Испания? Има хора, които поздравяват на 1 януари и приключват. Други, пък, честитят до много по- късно. Всъщност няма точна дата, на която да приключи поздравяването.

В Испания голяма част от хората са приели поздравяването да е до Богоявление на 6 януари (Epifanía), когато свършват коледните празници. Но има една поговорка, според която честитенето на Новата година трябва да продължи до 17 януари, когато е Антоновден и при католици, и при православни. Тя гласи: “Hasta San Anton, Pascua son”.

Как посрещат Коледа и Нова година в Испания?

Как посрещат Коледа и Нова година в Испания?

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply