Чужденците в Испания се интересуват повече от живота в страната, отколкото да научат езика

Чужденците в Испания се интересуват повече от живота в страната, отколкото да научат езика. Така изглежда изнесената от правителството статистика за чужденците, които кандидатстват за испанска националност.

96% от чужденците в Испания се представят успешно на изпита по интеграция или т. нар. изпит по Конституционни и социално- културни познания (ССSE-Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España), докато само 76,8% имат необходимите познания втория изпит, който е по испански език.

Първият изпит оценява основните познания по езика посредством дипломата за ниво на владеене на испански език като чужд- DELE А2 или по-висока. Таксата за изпита е на стойност 124 евро и се заплаща при записването. Кандидатите от страни или територии, където испанския език е официален, се освобождават от този изпит.

Вторият изпит отразява познанията на испанската конституция и испанския социален и културен живот. Таксата за изпита е 85 евро и се заплаща при записването.

През 2015 г. и 2016 г. на двата изпита за кандидатстване за испанска националност са се явили общо 126 707 човека, като 121 625 са се представили успешно, което прави 95,9% от общия брой.

На изпита по испански език DELE са се явили 163 567 човека. От тях 152 773 са покрили изисквания минимум, т. е. 76,8% са го издържали.

От 15 октомври 2015 г. правителството изисква да се докаже на степента на интеграция на бъдещите испански граждани в обществото, както и да имат основни познания на езика. За целта се изисква задължително полагането на два изпита, за чиeто провеждане е упълномощен института „Сервантес“.

Новата процедура за кандидатстване за испанско гражданство

Важна промяна при кандидатстването за испанско гражданство

Гражданство и националност

Be the first to comment

Leave a Reply