Как се изчислява заплатата на домашните помощници в Испания през 2021 г.?

домашните помощници в Испания

Заплатата на домашните помощници в Испания не може да е по- ниска от минималната работна заплата за страната. При работно време от 40 часа седмично минималното месечно заплащане при 14 заплати не може да бъде под 950€, а при 12 заплати- 1 108,33€. Това означава, че годишно работникът трябва да получава минимум 13 300€.

В случаите, когато домашните помощници в Испания работят с работно време по- малко от 40 часа седмично заплатата може да се изчисли по следния начин:

Например 25 часа седмично:

  • При 14 плащания в годината:
    (950€Х25)/40=593,75€
  • При 12 плащания в годината:
    (1 108,33€Х25)/40=692,71€

В испанския Държавен вестник ВОЕ е публикувано минимално заплащане за 2021 г. на домашните помощници, които работят почасово. То е фиксирано на 7,43€ на час и в него са включени всички допълнителни плащания като: отпуска, екстри и т. н. Много е важно да се знае, че това заплащане е валидно само за домашните помощници, които работят на дадено място не повече от 120 дни в годината или максимално 960 часа на година.

Автор: Албена Йорданова

Испания: RENTA 2020- годишната данъчна декларация за Данък общ доход (IRPF)

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply