Над 3,5 млн. българи живеят извън България

българите в Испания

Над 3,5 млн. българи живеят извън България, оформяйки различни общности зад граница. От тях 2,5 млн. са работещите българи по света, докато в България трудово- активното население е едва 2 млн. души.

България продължава да губи население. Според последните данни на Националния статистически институт всяка година между 20 000 и 30 000 души напускат страната. А за последните 11 години само 130 000 са се върнали у нас.

По последните изнесени данни през 2015 година 29 470 души са емигрирали от България като 52,1% от напусналите са мъже. Емигрантите на възраст между 20-39 години са 43,6%, а 40-59-годишните са 25,3%. Напусналите на възраст под 20 години са 17,5%, а тези над 60 години са 13,5%.

През последните години прави впечатление нарастващия брой емигриращи граждани на възраст над 60 години, който вече е 13,5%, което означава, че българите в чужбина започват да прибират възрастните си родители при себе.

Българите са емигрирали най-вече в страни от Европейския съюз, като най- предпочитаните държави са: Германия- 23%, Великобритания- 14, 3% и Испания- 11,5%.

Според официалната статистика на Българската народна банка всяка година от чужбина в България се изпращат над 1 млрд. лева. През 2016 г. сумата възлиза на над 1,4 млрд. лева. Най-много средства идват от българите в САЩ, Испания и Гърция.

Българите, които работят в чужбина вече са повече от тези в България

Be the first to comment

Вашият коментар