Изисквания за ранно пенсиониране в Испания през 2022 г.

ранно пенсиониране в Испания

Изисквания за ранно пенсиониране в Испания през 2022 г. Според нормативите на Социалното осигуряване всички граждани имат право на ранно пенсиониране, стига да отговарят на следните изисквания:

  • Кандидатът трябва да е работещ към датата на подаване на документи
  • Да му остават максимум две години до навършване на възрастта за пенсиониране
  • Да има поне 35 години трудов стаж, две от които да са през последните 15 календарни години

Размерът на бъдещата пенсия трябва да бъде по- висок от размера на минималната пенсия за страната в зависимост от семейното положение или над 12.430€ при наличието на съпруг/а и над 10.074 когато кандидатът е сам.

Размерът на полагаемата пенсия при достигане на изискуемата възраст се определя от регулаторната база, към която се прилага процент според броя на годините трудов стаж. Когато пенсионирането става по- рано се прилага процентно намаление на сумата до достигане на изискуемата пт закона възраст.

Размер на средната пенсия в Испания

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply