Испания е на 7º място в ЕС по размер на минимална работна заплата

средна работна заплата в Испания

Испания на 7º място в Европа по размер на минимална работна заплата. Най- висока е в Люксембург- 2 202€, а най- ниска е в България- 328,28€.

Над прага от 1 500€, заедно с Люксембург, са Франция, Германия, Белгия и Холандия. А под рага от 500€ са Унгария, Румъния и накрая България.

Дания, Италия, Австрия, Финландия и Швеция нямат законово регламентирана минимална работна заплата и затова не присъстват в тази статистика.

  1. Люксембург- 2 201,93€
  2. Ирландия- 1 723,80€
  3. Нидерландия- 1 701€
  4. Белгия- 1 625,72€
  5. Германия- 1 585€
  6. Франция- 1 554,58€
  7. Испания- 1 108,33€ (1 108,33€- 12 заплати или 950€- 14 заплати)
  8. Словения- 1 024,24€
  9. Малта- 784,68€
  10. Португалия- 775,83€
  11. Гърция- 758,33€
  12. Литва- 642€
  13. Словакия- 623€
  14. Полша- 619,46€
  15. Чехия- 596,36€
  16. Естония- 584€
  17. Хърватска- 567,32€
  18. Латвия- 500€
  19. Унгария- 476€
  20. Румъния- 466,72€
  21. България- 328,28€

Испания вдига минимална работна заплата с 5,5% до 950 евро

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply