Улеснение при смяна на българските лични документи в чужбина

гражданство на 114 души

От месец октомври 2020 г. освен в Консулските служби към дипломатическите представителства по света, българите в чужбина ще могат да подават заявления за смяна на българските лични документи и по електронен път без електронен подпис. Това ще става през електронната автоматизирана система на .

От 2021 г. валидността на българските паспорти ще бъде удължена от 5 на 10 години.

Освен чрез Консулските служби по света българските граждани в чужбина ще могат да получават издадените им лични документи и чрез лицензирани пощенски или куриерски доставчици, а услугата ще се заплаща по електронен път.

За момента смяна на българските лични документи става по следния начин:

1. Попълване на електронно заявление ТУК, което автоматично генерира баркод и UIN номер.

След попълването, документът трябва да бъде принтиран и да се представи на служебното лице при подаване на документите в съответната Консулска служба.

2. Записване на час онлайн ТУК въз основа на вече генерираните баркод и UIN номер.

Задължително трябва да носите със себе си вече разпечатано електронното заявление с генериран баркод и уникален идентификационен номер (UIN), чрез което сте извършили он-лайн записа за час в съответната Консулска служба!

След като са подадени документите в съответната Консулска служба и е минала част от срока за изпълнение, периодично може да се проверява дали подадените документи вече са готови и дали са пристигнали в съответната Консулска служба.

3. Проверка за готови лични документи ТУК.

Допълнителна информация относно сроковете за изпълнение на различните услуги и ценоразпис:

    • паспорт ТУК
    • лична карта ТУК
    • пасаван (временен паспорт) ТУК

Справка за верността на българските лични документи и ЕГН

Често задавани въпроси за българските лични документи

Освобождаване (отказване) от българско гражданство

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply