6 декември- Ден на Конституцията на Испания

На 6 декември 1978 г., чрез референдум, испанците приемат Конституцията си, която се състои от 169 члена, разделени в 10 глави. Тя е била одобрена от парламента на 31 октомври същата година.

На популярният референдума за текста на Конституцията са имали право да гласуват 26 милиона граждани. Правото си на глас в подкрепа на върховенството на закона са упражнили над 15 милиона испанци.

Смъртта на генерал Франко през 1975 година и провъзгласяването на дон Хуан Карлос I като крал на Испания довеждат до необходимостта да се установят в страната ясни принципи, които да уреждат функционирането на държавата и да признават правата и основните задължения на гражданите. Конституцията е ратифицирана от крал Хуан Карлос I на 27 декември 1978 година и е обнародвана в испанския държавен вестник BOE на 29 декември същата година.

Според Конституцията:

Изпълнителна власт
Изпълнителният орган e правителство начело с министър-председател, назначаван от краля и подлежащо на одобрение от демократично избрания Конгрес на депутатите.

Съдебна власт
Съдебна власт – Конституционният съд има юрисдикция по въпросите за Конституцията. Върховният съд оглавява система, обхващаща териториални, областни, регионални и общински съдилища.

Законодателна власт
Законодателният орган са Генералните кортеси (на испански: Cortes Generales), двукамарен парламент, състоящ се от 350-членен Конгрес на депутатите и 266-членен Сенат. Историята му датира от 12 век (Кóртеси).

Кóртеси в средновековна Испания са регионални съсловно-представителни събрания, а от XIX век насам така се нарича парламентът в Испания и Португалия. Първите Кортеси са създадени през 1137 г. в кралство Леон. Първоначално в Кортесите имали право да участват само дворяните и духовенството. Гражданите получават представителство едва през 1188 г.

В средновековните иберийски кралства кралското управление никога не е абсолютно, а е под влиянието на аристокрацията и е ограничено от Кортесите и техните закони. Например в кралство Кастилия през XV в. съгласието им е абсолютно необходимо за въвеждането на нови данъци. Свикването на трите съставни части – благородници, духовенство и представителите на градовете – става винаги поотделно, като всяка представя заключението си, а те добиват качеството на закон след одобрението на краля и вписване в регистър на Кортесите.

Значението на Кортесите нараства отново през 18 век и по време на Полуостровната война срещу Наполеон, Кортесите в Кадис играят ролята на испанско правителство в изгнание и изготвят първата испанска конституция от 1812 г., една от най-либералните за времето си. Макар че в периодите 1814—1820 и 1823-1834 ролята на Кортесите намалява поради настъплението на абсолютизма, през 1836 г. те редактират нова конституция, през 1845 я преработват в консервативен дух, а през 1856 г. наново я преработват.

След революцията от 1868 г. учредителното събрание на Кортесите съставя комисия за подготовка на конституция и тя е издадена на 6 юни 1869 г. В резултат през 1873 г. се утвърждава конституционна монархия, но на следващата година монархията е реставрирана.

Източник: вестник „El País“

Почивните дни в Испания през 2018 година

Защо Испания не признава двойното гражданство и трябва да се откажем от българското

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Вашият коментар