Записване на дете на детска градина в Испания

майчинство

Много е важно да уточним, че терминът „детска градина” в Испания или „guardería“ е еквивалентен на „детска ясла” в България. Възрастовия диапазон на децата в този цикъл е от 16 седмична възраст, когато свършва отпуската по майчинство на майката, до навършване на 3 години. След това малчуганите тръгват на училище- „Escuela infantil“ или казано на разговорен език „Cole“.

Важно условие за кандидатстване на детето е към 1 септември на съответната година да са минали поне 16 седмици от раждането му.

Т. нар. guarderías се контролират от автономните правителства и затова, в зависимост от автономната област, може да има малки разлики в изискваните документи, но основните са:

 • оригинал и фотокопие на личните документи на лицето, което попълва молбата за кандидатстване в детската градина
 • ако детето е български гражданин:
  оригинал и фотокопие от: паспорта, зелената карта- N.I.E и преведения многоезичен акт за раждане на детето, издаден от българските власти
 • ако детето е испански гражданин: оригинал и фотокопие от семейната книжка (Libro de familia)
 • личната здравна карта на детето
 • в случаите на многодетни семейства или самотен родител е необходимо да се представят необходимите документи, доказващи ситуацията
 • медицинско свидетелство от педиатъра на детето

Във всички автономни области се използва точковата система за класиране на децата. В определянето на крайния брой точки се взима предвид:

 • детето има брат или сестра, които посещават същото заведение
 • близост на заведението до дома на детето
 • близост на заведението до работното място на родителите
 • годишния доход на семейството
 • инвалидност на детето или на член на семейството
 • многодетно семейство или самотен родител
 • метаболитно и ендокринно хронично заболяване или хронично заболяване на храносмилателната система

Записването на децата за новата учебна година започва в края на месец април или началото месец май на календарната година.

Автор: Абена Йорданова за сайта Новините от Испания

Националност на дете, родено в Испания от родители българи

Записване на дете в училище в Испания

Етапи на ранното детско образование в Испания

Ваксинирането на децата в Испания

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply