Как се вади сертификат за трудов стаж в Испания (Vida Laboral) чрез мобилнен телефон

Най-лесният, най-бързият и най-често използваният начин да се изиска сертификат за натрупания трудов стаж в Испания, или Vida Laboral, е чрез текстово съобщение (SMS) по мобилния телефон.

Преди да започнете процедурата по изискването на документа, трябва да се уверите, че номерът на мобилния Ви телефон е свързан с номера (Numero de afiliación), под който фигурирате в испанското Социално осигуряване (Social Seguridad).

Ако не сте го направили, то задължително първо трябва да отидете до Вашия офис и да ги свържете.

Как се вади сертификат за трудов стаж (Vida Laboral)?

Трябва да отворите сайта на Seguridad Social (ТУК). След това трябва да изберете от горния ляв ъгъл опцията „Ciudadanos”. На падащото меню кликвате върху „Informes y Certificados”, отваря се нова страница и от синия списък с документи трябва да изберете „Informe de vida laboral”. Тази опция се намира на 17 място.

Когато кликнете върху „Informe de vida laboral” излизат няколко варианта за получаване на документа. Трябва да изберете опцията, върху която е изобразен мобилен телефон и пише „Via SMS“.

Сървърът ще отвори нова уеб страница, където трябва да попълните следните данни:

Вид документ (ID, NIE) и номер.
Социално- осигурителен номер (Numero de afiliación).
Номер на мобилен телефон.
Дата на раждане.

След като попълните всички необходими данни щракнете върху „Aceptar“. Почти веднагa ще получите на мобилния си телефон съобщение с един код, който трябва да напишете в празното поле и да кликнете върху „ Acceder”.

След като се зареди новата страница трябва да кликнете върху „Pinche aquí para abrir el informe” и ще видите Вашият сертификат на екрана. Остава само да го принтирате, ако ви е необходим на хартиен носител.

Социално-осигурителни права в Европейския съюз- електронни формуляри

5000 данъкоплатци в Испания ще бъдат глобени за недекларирани имоти в чубина

Данъчната агенция на Испания опрости някои задължения на данъкоплатците

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply