Колко години трудов стаж са необходими за пенсиониране в Испания?

Въпреки че възрастта за пенсиониране прогресивно се увеличава до достигане на 67 години, реалността в момента е малко по- различна. Информацията, обаче, която ще изложим в тази статия, е валидна само за хората, които ще се пенсионират през 2022 година.

От 1 януари 2022 г. някои от условията за пенсиониране в Испания се промениха и затова е добре всеки предварително да провери дали отговаря на редицата изисквания. Най- точен отговор за конкретен случай може да се получи в офисите на испанското Социално осигуряване.

За да получи пълната полагаща му се пенсия в Испания, кандидатът трябва да е навършил 65 години и да има поне 37 години и 6 месеца трудов стаж (през 2021 г. необходимия трудов стаж беше 37 години и 3 месеца). Хората, които имат трудов стаж по- малко от 37 години и 6 месеца ще трябва да чакат да навършат 66 години и два месеца (през 2021 г. възрастта за пенсиониране с по- нисък стаж беше 66 години).

Условията за навършена възраст и трудов стаж ще се променят до 2027 г. когато се очаква пенсионната възраст да достигне 67 години, а минималния трудов стаж да е 38 години и 6 месеца.

От тази година за определяне на размера на пенсията ще имат последните 25 години трудов стаж, а не последните 24 както беше през 2021 г. Изчислението ще бъде като се раздели на 350 сумата от заплатите, върху които работника е бил осигуряван през последните 300 месеца.

Изисквания за ранно пенсиониране в Испания през 2022 г.

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Leave a Reply