Размер на средната пенсия в Испания за прослужено време

Размер на средната пенсия в Испания за прослужено време. Според данните, публикувани от Министерството на интеграцията, социалната сигурност и миграцията средната пенсия в страната е 1 245€, което е с 1,05% повече в сравнение с миналата 2021 г., когато е била 1 192€.

Размерът на пенсиите в различните автономни области на страната е различен. Най- високи са пенсиите в Страната на баските- 1 563€ и Авила- 1 546€, а най- ниските са в Екстремадура- 862€ и Галисия- 941€.

В периода 2006г.- 2020 г. размерът на средната пенсия в Испания се е увеличил с 60%- от 722€ на 1 161€.

Колко години трудов стаж са необходими за пенсиониране в Испания?
Изисквания за ранно пенсиониране в Испания през 2022 г.

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Leave a Reply