Испания: регистриране на връзката между партньори, живеещи на семейни начала (pareja de hecho)

Бракът е все още най-често срещаният вариант за узаконяване на съжителството на двойките в Испания. В последно време, обаче, много партньори, живеещи на семейни начала предпочитат да регистрират връзката си като т.нар. pareja de hecho. Де факто това е стабилен съюз между двама души, които живеят свободно, открито и между които съществува връзка, която е подобна на гражданския брак. Този съюз (pareja de hecho) може да бъде формално учреден по два начина:

1. Чрез нотариално заверен акт.
2. Чрез узаконяване на партньорството на местно ниво в регистъра за pareja de hecho. За това, обаче, се изисква доказването на минимален период съвместно съжителство, в зависимост от местните закони на автономната област. На някои места доказателство за съжителство не се изисква, ако двойката има деца.

След този вид узаконяване на връзката партньорите придобиват определени права и задължения. Те, обаче, не са равни на правата и задълженията на семейните двойки, тъй като се разбира, че двойката не е готова да влезе в брак.

Регистрите pareja de hecho са организации, насочени специално към регистрацията на този вид съжителство. Целта им е да припознаят на членовете на тези единици определени права и задължения, които варират от една общност в друга. Факт е, че в Испания няма закон, който да узаконява pareja de hecho на държавно ниво.

В почти всички автономни области приравняването на гражданския брак и семейния съюз pareja de hecho се извършва от съответната Областна администрация. Това означава, че съжителстващите двойки имат право на общински жилища на равни начала с женени двойки. Да осиновяват малолетни и непълнолетни лица, да живеят заедно в старчески домове. Да отсъстват от работа в случай на хоспитализация на другия член и т.н.

Изискванията за узаконяването на pareja de hecho е различно в различните райони на Испания. Най-общо във всички автономни области се изискват следните документи:
– DNI/NIE на членовете на семейния съюз
– Семейната книга (Libro de familia), която се получава ако двойката има деца.
– Документ, доказващ съжителството. Всяка област изисква доказването на минимален период съжителство.

– Ако някой от членовете е имал преди сключен брак, то трябва да се предостави и решението за развод или унищожаване.
– При узаконяването на pareja de hecho може да се регистрира и документ, подобен на предбрачния договор (ТУК). В него се излага желанието на двойката за регулиране на икономическите и материалните отношения по между им в случай на разтрогването на съжителството.

Като pareja de hecho могат да се регистрират:
– хетеросексуални и хомосексуални двойки
– лица, които са навършили пълнолетие (или еманципирани непълнолетни лица)
– лица, които нямат сключен граждански брак
– лица, които не са недееспособни
– лица, които нямат пряка връзка помежду си.

Ето къде можете да регистрирате pareja de hecho по области:

Andalucía: Тук
Normativa: Ley 5/2002 de 16 de diciembre de Parejas de Hecho.  Decreto 35/2005 de 15 de febrero por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho.
Registros de parejas de hecho: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Avda. de Hytasa, 14. 41071 Sevilla. Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de cada provincia.
Ayuntamientos.

Aragon: ТУК
Normativa: Ley 6/1999, de 26 de marzo, de Parejas estables no casadas. Decreto 203/1999 del Gobierno de Aragón, de 2 de noviembre, por el que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro Administrativo de Parejas estables no casadas.
Registro de parejas de hecho: Se solicita en el Registro Civil de la localidad donde se resida.
Registro Civil de Zaragoza: Calle Alfonso I nº 17, Edificio Plaza 14. Tel.: 976 20 84 20

Asturias: ТУК
Normativa: Ley del Principado de Asturias 4/2002, de 23 de mayo, de Parejas Estables. Decreto 71/1994, de 29 de septiembre, por el que se crea el Registro de Uniones de Hecho.
Registro de parejas de hecho: Edificio Buenavista C/ Eduardo Herrero “Herrerita”, s/n, 2ª planta. Oviedo.

Baleares: ТУК
Normativa: Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de Parejas Estables. Decreto 112/2002, de 30 de agosto, de creación de un Registro de Parejas Estables de las Islas Baleares.
Registro de parejas de hecho: Dirección General de Menores y Familia. C/ Sant Joan de la Salle, 4. 07003 Palma de Mallorca.

Canarias: ТУК
Normativa: Ley 5/2003, de 6 de marzo, de Parejas de hecho en Canarias. Decreto 60/2004, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Parejas de hecho en Canarias.
Registro de parejas de hecho: Dirección General de Administración Territorial y Gobernación. Avda. José Manuel Guimerá, 10. 38071 Santa Cruz de Tenerife.
Dirección General de Administración Territorial y Gobernación. Prof. Agustín Millares Carló, 22. 35071 Las Palmas de Gran Canaria.

Cantabria: ТУК
Normativa: Ley de Cantabria 1/2005, de 16 de mayo de Parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Registro de parejas de hecho: Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos. C/ Castelar, 5. 39004 Santander.

Castilla la Mancha: ТУК
Normativa: Decreto 124/2000, de 11 de julio, que regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Registros de parejas de hecho: Consejería de Administraciones Públicas. Avda. de Portugal, s/n. Toledo. Oficinas de Información y Registro de Castilla-La Mancha.

Castilla y Leon: ТУК
Normativa: Decreto 117/2002, de 24 de octubre, por el que se crea el Registro de Uniones de Hecho en Castilla-León.
Registros de parejas de hecho: Dirección General de la Familia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. C/ Las Mieses, 26. 47009 Valladolid. Delegaciones Territoriales de Castilla-León.

Cataluña: ТУК
Ley 10/1998, de 15 de julio de Uniones estables de parejas.
Registros de parejas de hecho: En las Oficinas d’Informació i Atenció Ciutadana

Comunidad Valenciana: ТУК
Normativa: Ley 1/2001, de 6 de abril, de regulación de las Uniones de Hecho. Decreto 61/2002, de 23 de abril, de aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2001, por la que se regulan las Uniones de Hecho.
Registros de parejas de hecho:
Registro Administrativo de Uniones de Hecho de Valencia: C/ Avellanas, 14 (bajo). 46003 Valencia.
Dirección territorial de Justicia y Administraciones Públicas de Alicante: Rambla Méndez Núñez, 41 (Torre de la Generalitat) 03001 Alicante.
Dirección territorial de Justicia y Administraciones Públicas de Castellón: C/ Mayor, 78. 12001 Castellón de la Plana.

Extremadura: ТУК
Normativa: Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de hecho en Extremadura. Decreto 35/1997, de 18 de marzo, de creación del Registro de Uniones de Hecho.
Registro de parejas de hecho: C/ Antonio Rodríguez Moñino, 2. 06800 Mérida.

Galicia: ТУК
Normativa: Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia. Decreto 248/2007, de 20 de diciembre, por el que se crea y regula el Registro de Parejas de Hecho de Galicia.
Registro de parejas de hecho: Dirección Xeral de Xustiza, de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Praza de Europa. Polígono de Fontiñas. 15703 Santiago de Compostela.

La Rioja: ТУК
Normativa: El Registro fue creado por el Decreto 30/2010, de 14 de mayo. Modificado por Decreto 10/2013, de 15 de marzo.
Registros de parejas de hecho: Información en cada municipio.

Madrid: ТУК
Normativa: Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid. Decreto 134/2002, de 18 de julio, de aprobación del Reglamento del Registro de Uniones de Hecho.
Registro de parejas de hecho: Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas. C/ Gran Vía, 18. 28071 Madrid

Murcia: ТУК
Normativa: Reglamento del Registro Municipal de Uniones de Hecho (BORM nº 35 de 12 febrero 2011, pág. 6147-6155).
Registros de parejas de hecho:

Navarra: ТУК
Normativa: Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las Parejas Estables.
Registros de parejas de hecho: Información en 012

País Vasco: ТУК
Normativa: Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las Parejas de Hecho. Decreto 124/2004, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Parejas de Hecho.
Registros de parejas de hecho:
Delegaciones Territoriales del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales.
C/ Samaniego, 2-1º. 01008 Vitoria-Gasteiz.
C/ Gran Vía, 85. 48011 Bilbao.
C/ Andia, 13. 20003 San Sebastián.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*