Минималната работна заплата в Испания и в другите страни в Европа

минималната работна заплата в Испания

Към момента минималната работна заплата в Испания е 965 евро при 14 плащания или 1 125,83 евро при 12. Според данните на Европейския статистически институт Евростат относно минималното заплащане в европейските държави, страната се нарежда на седмо място.

По- висока минимална работна заплата от Испания имат страните: Люксембург- 2 201,93 евро, Ирландия- 1 723,80 евро, Холандия- 1 701 евро, Белгия- 1 625,72 евро, Германия- 1 585 евро и Франция- 1 554,58 евро. А Италия. Дания, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция нямат установен минимум за месечното възнаграждение и затова не присъстват в статистиката.

Като цяло в Северозападна Европа средната минимална работна заплата е около 1 500 евро, а в Източна Европа тя е 700евро. А най- ниска на целия континент е в България- 332,34 евро.

В началото на седмицата правителството на Испания предложи увеличение с 31 евро на минималната работна заплата със задна дата от 1 януари 2022 г., очаква се мнението на социалните партньори.

Испания вдига минималната работна заплата

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply