Образци на пълномощни и декларации, които се заверяват в консулствата

Образци на пълномощни и декларации, които се заверяват от българските консулства по света.

Декларация за пътуване на деца с придружител: ТУК
Декларация за самостоятелно пътуване на дете: ТУК

Пълномощно за паспорт на деца от двама родители: ТУК
Пълномощно за паспорт на деца от един родител: ТУК
Пълномощно за регистриране на брак в Република България: ТУК
Декларация за сключване на брак: ТУК
Декларация семейна имуществена общност: ТУК
Пълномощно от двама души: ТУК
Пълномощно от общ характер: ТУК
Декларация по ЗМИП: ТУК

Източник: Минстерство на външните работи

Пътуване на деца, ненавършили 18 години

Какви парични суми трябва да се декларират при пътуване в Европейския съюз

Какво количество алкохол мога да нося в багажа си при пътуване?

Какво количество цигари мога да нося в багажа си при пътуване?

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply