Здравеопазването в Испания

здравеопазването в Испания

Здравеопазването в Испания се координира от Националната здравна система. Това е органът, който извършва и разпределя здравните услуги в страната, които, според закона, са отговорност на публичните органи. Създадена е през 1908 година.

От 1989 г. здравеопазването в Испания е универсално и се финансира от данъците. Съгласно принципа на децентрализация, заложен в Конституцията през 2002 г., компетентността по здравеопазването е прехвърлено към правителствата на автономните области. Централното правителство на Испания предоставя тази услуга директно само в градовете Сеута и Мелия, но осъществява основна и обща координация между правителствата на различните автономни области.

Общественото здравеопазване е безплатно за всички, които са работещи и са се присъединили към социално- осигурителната система и заплащат ежемесечно необходимите вноски. Също така безработните могат да имат право на безплатно обществено здравеопазване докато са регистрирани като такива в съответните бюра по труда.

Индивидуална здравно- осигурителна карта
В член 57 от Закона за достъпа до обществено здравно осигуряване е залегнало, че достъпът до здравни грижи се осигурява чрез индивидуалната здравна карта. Това е административен документ, съдържащ определена информация за своя притежател. Въз основа на включените основни данни в тази идентификационна карта, се разбира дали притежателят ѝ има/няма право на медицински услуги или лекарствени намаления според фармацевтичната разпоредба.

Клинична история
Клиничната история е юридически медицински документ, който се явява допирната точка между здравеопазването и потребителите. Тя е единственият валиден документ от медицинска и правна гледна точка. Всички граждани имат клинична история.

Клиничните истории на пациентите се дигитализират и се съхраняват в информационната система на Националната здравна система. По този начин лекуващите лекарите могат да направят по всяко време компетентна справка за наследствени или прекарани заболявания на пациента. И в същото време тази система е много надеждна, тъй като гарантира поверителността на личната и болничната информация за пациентите.

Болнично лечение
• За всяко болнично лечение, с изключение на спешните случаи, е необходимо направление от личния лекар.
• Държавните болници са снабдени с най-модерната медицинска техника, която периодични се обновява според последните постижения на технологиите в тази област. Лечението там е напълно безплатно.

Линейка
• Превозът с линейка е безплатен, когато тя е предоставена от обществена болница.

Рецепти
• Лекарствата, предписани от държавен лекар могат да се купят във всяка аптека (Farmacia).
• Всички, имащи право на безплатно обществено здравеопазване заплащат само 40% от цената на лекарствата, а за пенсионерите са напълно безплатни.
• Ако ви е нужно лекарство, след като сте изписани от болница, това ще бъде посочено в болничния медицински доклад. Въз основа на него, обаче, не можете да използвате горепосочените намаления. За това е необходимо да отидете с доклада в център за първична медицинска помощ (Centro de salud), където лекар ще ви издаде рецепта.

Любопитни факти здравеопазването в Испания:
• Испанската система на здравеопазване е призната за една от най-добрите в света.
• Властите отделят около 10% от брутния вътрешен продукт на страната за да предоставят качествено обслужване на населението.
• На всеки 1000 човека се падат по 4 доктора.
• Испанците са на второ място в света по продължителност на живот само след японците.
Най-добрият лекар в Европа е испанка

Княз Кубрат Сакскобурготски е един от най- добрите хирурзи на Испания

Повече информация можете да намерите на страницата на Министерството на здравеопазването.

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply