ЕС връща граничния контрол в рамките на борбата срещу тероризма

Едновременно с началото на Великденските празници в много части на континента влизат в сила нови правила за движение на гражданите в Шенгенското пространство. Граничните служби на страните от ЕС връщат паспортните проверки за всички европейци, които влизат или излизат от Шенген зоната. До сега тези проверки се извършваха системно само за гражданите на трети страни.

Държавите-членки решиха да удължат срока на системния граничен паспортен контрол за гражданите на ЕС, тъй като повечето от участниците в терористичните актове, които разтърсиха Европа през последните години са имали европейски паспорт.

Още в края на 2015 г. (след двата бомбени атентати в Париж и малко преди атентата в Брюксел), Европейската комисия поиска по-стриктни проверки по границите, но чак сега това стана възможно ( точно в деня на терористичния акт в Швеция).

Основните промени, които се отнасят за 26-те членки на шенгенското пространство (22 от ЕС плюс Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) са:

1) Сухоземни и морски граници
Според новата норматива граничните органи по сухоземните и морските граници могат да продължат да прилагат селективен контрол, ако системните проверки на гражданите окажат непропорционално влияние върху потока на трафика. Те трябва да гарантират, обаче, че това право на избор няма да застраши сигурността в ЕС.

2) Въздушните граници
Въздушни граници са най-засегнати, тъй като при пътуването по въздух е необходима допълнителна идентификация. Властите следва да изискват паспорт от всички граждани на 26-те страни членки, влизащи или напускащи зоната на свободно движение. Тъй като много страни нямат необходимата технология за бързо извършване на тези проверки и за да не се образуват дълги опашки, ЕК дава шест месечен срок, в който да се внедри необходимата апаратура. Докато тече този период властите могат да продължат, като до сега, да правят само селективен контрол. Той се прилага когато профилът на пътника или дестинацията на пътуването предизвикват съмнение.

Нито Европейската комисия, нито Съветът на ЕС предоставят данни относно броя на летищата в Шенгенското пространство, които са готови да започнат да прилагат систематичния контрол на всички пътници.

Новите мерки засягат само пътуванията от или към трета страна. Движенията вътре в зоната на Шенгенското пространство (например между Мадрид и Париж), няма да бъдат обект на горепосочените проверки. В този случай пътуващите ще преминават само визуален преглед, който се извършва от служителите на летищата в зоната преди качване на самолета.

Румъния връща граничния контрол

Be the first to comment

Вашият коментар