Важна промяна при банковите парични преводи между страните, членки на ЕС

Важна промяна при банковите парични преводи между страните, членки на ЕС ще влезе в сила на 21 ноември 2017 г. От тази дата става задължително всички прехвърляния на суми в рамките на общността да бъдат моментални. Банките ще трябва да намалят и таксите за тези услуги, като те не могат да надвишават опреден лимит, определен в директивата на Централната европейска банка. Тази промяна е началото на подготовката на банките за цялостното въвеждане на системата TIPS (target instant payment settlement), което е планирано да стане през месец ноември 2018 г. (някои банки вече са въвели моменталните парични преводи, а таксите-комисионни са за тяхна сметка).

С тази крачка Централната европейска банка ще уеднакви вътрешните банкови парични операции между 28-те страни, членки на ЕС, Исландия, Лихтейнщайн, Монако, Сан Марино, Норвегия и Швейцария. За момента не е ясно какво ще се случи с Великобритания след Brexit .

В момента в ЕС действа единна система за банкови разплащания, която се казва SEPА, но в нея са се включили само около 600 банки от Германия, Австрия, Италия, Холандия, Финландия, Естония, Литва, Латвия и Испания, която е единствената страна, на която почти всички банки са се включили.

В момента паричните преводи между банките в една и съща страна понякога отнемат от 24 часа до няколко дни. С новата система TIPS ще може моментално да се резервира дадена сума и да се потвърди операцията и от двете страни- както банката, изпращаща сумата, така и от банката, която я получава.

Системата TIPS ще функционира дори и в неработните дни, а банковите преводи ще бъдат почти безплатни.

Системата TIPS, обаче, има и своите лимити:

  • Максималната сума, която може да се изплати моментално е 15 000 евро
  • Банковите прехвърляния няма да могат да се анулират.

1/3 от испанците не посещават офиси на банки

Запор на банковите сметки в чужбина за натрупани дългове в България

Be the first to comment

Вашият коментар