Работещите чужденци в Испания са намалели с 24 274 души

През месец януари 2017 година броят на чужденците, работещи с трудови договори и за които се плащат социални осигуровки в социалното осигуряване на Испания е спаднал с 24 274 души в сравнение с предходния месец (т.е. с 1.42% по-малко). Положителното в тази статистика е, че тези данни представляват най-малкият спад в първия месец на годината от 2008 г. насам.

В момента заетите чуждестранни лица са 1 687 585 души.

Според данни, публикувани от Министерството на заетостта и социалната сигурност, броят на работещите чужденци спрямо същия период на 2016 година се е увеличил с 5,42% или 86 763 души.

Най- много работещи чуждестранни граждани в Испания има от Румъния (304 590 души), Мароко (215 366 души), Китай (95 782 души), Италия (83 377 души) и Еквадор (65702 души). Следват Обединеното кралство (58 951 души), България (52 942 души), Колумбия (49 218 души) и Боливия (47 771 души).

978 794 човека от всички заети граждани с чужд произход идват от страни извън Европейския съюз, а 708 791 души са от страни от ЕС.

1 406 595 работят с трудови договори по общ режим (Regimen general), 214 719 са заети в земеделската система (Sistema Especial Agrario) и 185 719 като домашни помощници (Еmpleada de hogar).

Като самонаети лица (Autónomo) работят 277 304 души, на специален морски режим (Régimen Especial del Mar)-519, и като миньори (Régimen del Carbón)- 166.

От работещите чужденци 945 462 са мъже и 742 123 жени.

На месечна база броят на чуждестранните работници е спаднал във всички автономни области с изключение на Андалусия, където той се е увеличил с 0,38%.

Най-големите спадове са отчетени в Екстремадура ( с 5.52%), Валенсия (с 3.65%) и Кантабрия (с 2.72%).

Българите, които работят в чужбина вече са повече от тези в България

Повече от половин милион български граждани търсят работа в Европа

29 470 българи са емигрирали от България през миналата година

Be the first to comment

Вашият коментар