Набират работници за бране на малини в Португалия

Португалската фермерска организация Мадре Фрута /Madre Fruta/ набира сезонни селскостопански работници за бране на малини, за няколко от включените в организацията работодатели – Хубел Агрикола /Hubel Agrícola/, Джи Би Ай груп /JBI Group/ и Агривабе /Agrivabe/.

Българските работници за бране на малини ще бъдат разпределени в пет ферми, собственост на тези работодатели: Нувем Маравия /Nuvem Maravilha/, Фазенда Нова /Fazenda Nova/, Моита Редонда /Moita Redonda/, Кампина /Campina/ и Агривабе /Agrivabe.

Основни отговорности / Задачи:

 • Бране на малини

Изисквания:

 • Възраст между 18 и 50 години.
 • Физическа пригодност и издръжливост.
 • Професионален опит: с предимство са кандидатите, които имат опит в бране на меки плодове. Допустими са и кандидати с опит в селскостопанска работа в оранжерии.
 • Срок на заетостта: сезонна заетост за период от 2-3 месеца.

Компанията предлага:

 • Договор за приблизителен период от 2-3 месеца, започващ през м. февруари/март и продължаващ до м. май/юни.

Работниците ще бъдат наети с пробен период от 15 дни, през който период те ще преминат и кратко обучение. За да останат на работа, работниците трябва да успяват да отговорят на основните изисквания на работодателя, свързани с продуктивността им /набиране на мин. 4 кг. продукция на час/, както и да спазват установените норми на поведение. Ако работникът не постига тези цели, трудовият му договор ще бъде прекратен и работникът ще трябва да се завърне в България, заплащайки сам пътните си разходи.

Работниците, които останат до края на договора си, могат да бъдат поканени да продължат заетостта си в други ферми в Алентейо за периода от юни до октомври/ноември.

Заплащане:

 • Основно месечно заплащане (40-часова работна седмица, 5 работни дни):
  – 557 евро базова месечна заплата +
  – 46.42 евро (50% от полагащите се средства за отпуски и коледни празници) = 603.42 евро бруто /537,04 евро нето/.
 • Месечна заплата при отработени допълнителни часове (48-часова работна седмица, 6 работни дни в седмицата):
  – 557 евро базова месечна заплата +
  – 46.42 евро (1/12 част от полагащите се средства за отпуски и коледни празници) +
  – 100 до 200 евро (допълнителни часове)+
  – 0 до 250 евро (бонуси за продуктивност) = 703,42 до 1.053,42 евро бруто /586,62 до 801,60 евро нето/.

Важно: Оставащите 50% от заплащането за отпуски и коледни празници ще бъдат изплатени при приключване на договора, пропорционално на броя отработени месеци. Това означава допълнително изплатени 46.42 евро при приключване на договора.

Работни часове: Компанията има процедура за компесаторно време в съответствие с нуждите на производството. Работи се през цялата седмица, с един или два почивни дни на ротативен принцип. Работният ден започва в 7,30 ч. сутринта и в зависимост от готовата продукция е възможно в някои дни да се работят извънредни часове.

Други бонуси: осигурено настаняване, заплащат се само режийните разходи в размер на 2 евро на ден. Мъже и жени се настаняват в отделни спални помещения. Осигурено от работодателя авансово заплащане на пътуването до Португалия – цената на билета се удържа при първото изплащане на заплата.

Важна допълнителна информация:
(1) На работниците ще бъде осигурена приготвена храна-обяд и вечеря или в някои ферми, в които не се приготвя храна, за всеки отработен ден ще се заплащат средства за храна в размер на 4.52 евро;
(2) Изискуемите данъчно-осигурителни вноски върху трудовите възнаграждения варират в съответствие със стойността на заплащането. Минималната удръжка е 11% за социални осигуровки /постоянна месечна такса/. Данъчната удръжка варира м/у 0% и 25% в зависимост от полученото възнаграждение. Ако работникът не е регистриран в португалските финансови служби като пребиваващ в Португалия, данъчното облагане и социалните осигуровки ще са в размер на 36% върху полученото месечно трудово възнаграждение.
(3) Месечното заплащане се превежда по разплащателните сметки на работниците в последния ден на месеца.

Начин за кандидатстване и подбор: Записване в Дирекция „Бюро по труда”, чрез попълване на апликационна форма.

Работодателят ще проведе интервюта със записаните кандидати през втората половина на м. Януари 2018.

Испански работодател търси 800 жени за бране на ягоди

Be the first to comment

Вашият коментар