Сърбия въведе електронен контрол за следене на средната скорост на превозните средства

От 1 септември Сърбия въведе електронен контрол за селдене на средната скорост на превозните средства по магистралите, а пътната полиция налага глоби, които варират между 3000 и 120 хил. динара, тоест от порядъка на около 50 до 2000 лв. Това се разбира от съобщение на Министерството на външните работи, разпространено на 5 септември.

Устройствата отбелязват часа на преминаване през пунктовете за плащане на магистралните такси. Ако при преминаването между два пункта средната скорост на колата е надвишила максимално допустимите 120 км/ч, служители на пътна полиция налагат глоби на място.

Глобите имат следните парични измерения:
– 121 – 140 км/ч – 3000 динара (около 50 лв.)
– 141 – 160 км/ч – 5000 динара (82 лв.);
– 161 – 181 км/ч – 6000 – 20 000 динара (100 – 330 лв.);
– 181 – 200 км/ч – 15 000 – 30 000 динара (250 – 500 лв.);
– 201+ – 100 000 – 120 000 динара (1650 – 2000 лв), включително и лишаване от свобода за срок от 15 дни.

Освен парични глоби се налагат и наказания лишаване от право на управление на МПС за различен период от време. При превишаване на средната скорост тя се изписва на касовата бележка, която се получава при заплащане на магистралните такси, информира външното министерство.

Be the first to comment

Вашият коментар