Проблеми с адресната регистрация на чужденци в Испания

адресна регистрация

Испанският втори омбудсман Консепсио Ферер и Касалс (Concepció Ferrer i Casals) е направила изявление относно темата за адресната регистрация на чужденци в Испания.

В него тя обръща внимание, че в някои случаи, когато чужденци искат да си направят адресна регистрация, на адреса, на който живеят, длъжностните лица им изискват повече документи, отколкото се изискват на испанците.

Понякога дори на чужденците се изпраща призовка за явяване в службата за адресна регистрация към кметството без да се посочва какви документи да се носят. В същото време текст в края на призовката предупреждава, че ако процедурата не приключи в най- кратък срок, то адресната регистрация не може да бъде завършена.

Омбудсманът вече е уведомила общините, че са засечени нередности в тази административна практика и подчертава, че в Испания няма закон, който да задължава гражданите да се явяват по този начин в общинските служби за адресна регистрация. В случаите, когато се налага да се коригира нещо, което не отговаря на изискванията, посочени в приложимите разпоредби, е задължително да се даде срок от 10 дни.

В разпоредбите, адресирани до службите в кметствата, занимаващи се с адресната регистрация, многократно е посочвано, че служителят трябва само да провери истинността на данните на гражданина, независимо дали е испанец или чужденец (т. е.: име, презиме и фамилия, номер на личния документ, националност, пол и дата на раждане) и това трябва да се извърши независимо от правния му статут. Изрично е подчертано, че кметствата нямат компетентността да извършват контрол върху законността или незаконността на пребиваването на територията на Испания на който и да е гражданин.

NIE-временно удостоверение за регистрация на европейски гражданин в Испания

NIE- постоянно удостоверение за регистрация на европейски гражданин в Испания

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply