Испания: RENTA 2019- годишната данъчна декларация за Данък общ доход (IRPF)

данъчна декларация

Днес, 01.04.2020 г. започва кампанията Renta 2019 за подаване на годишната данъчна декларация за Данък общ доход (IRPF) на физическите лица, които извършват трудова дейност или чиято фискална резиденция се намира на територията на кралство Испания.

В продължение на три месеца повечето испанци и чужденци ще уреждат сметките си с испанските данъчни власти.

Кой трябва да подава данъчна декларация Renta 2019?

Данъчна декларация трябва да подават всички физически лица, които имат приходи, надхвърлящи определения от закона лимит, посочен в следващия въпрос.

Кой не трябва да подава данъчна декларация Renta 2019?

Гражданите, чиито доходи през 2019 г. не са надвишили 22 000 евро и са получавани от един и същ работодател. Границата пада до 14 000 евро на година, когато приходите са от две места и доходите, получени от второто и следващите места не надхвърлят 1 500 евро годишно. Например:

  • През 2019 г. данъкоплатецът е работил на две места
  • През 2019 г. данъкоплатецът е работил на едно място и в същото време е получавал и пенсия
  • През 2019 г. данъкоплатецът е работил, получавал е пенсия и в същото време е получавал и приходи от наем на имот и т.н.

От подаване на данъчна декларация са освободени и всички данъкоплатци, които са получавали през 2019 година доходи от недвижими имоти, които не са надхвърлили сумата от 1 600 евро.

Начини и срокове за подаване на данъчната декларация:
Данъчната декларация Renta 2019 може да се подаде по електронен път чрез сайта на испанската Данъчна агенция (Agencia Tributaria) в периода от 1 април 2020 г. до 30 юни 2020 г.

От 5 май до 29 юни 2020 г. може да се вземе час за консултация по телефона чрез програмата „Llama me“ на Данъчната агенция на следните телефони: 901 12 12 24 / 91 535 73 26 и 901 22 33 44 / 91 553 00 71 или от сайта на Данъчната агенция.

Желаещите да подадат лично данъчната си декларация в районната данъчна служба ще могат да го направят след 13 май 2020 г., ако обстоятелствата го позволяват и след като предварително се вземе час. 

Българите, живеещи в Испания трябва да декларират имотите си в България

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply