Новодошлите българи в Испания могат да започнат работа и без N.I.E.

Новодошлите българи в Испания могат да започнат работа и без N.I.E., т. е. Сертификат за регистрация на гражданин на ЕС, който съдържа N.I.E – номер за идентификация на чужденец. Като граждани на страна, членка на Европейския съюз, за българите не е необходимо изваждането на този номер през първите три месеца.

Това означава, че българите, както и всички граждани на останалите страни- членки на ЕС, имат право да се регистрират в испанското Социално осигуряване само с паспорт или лична карта и да получат своя социално- осигурителен номер, с който веднага да започнат работа.

Да, но в някои бюра на Социалното осигуряване не разрешават регистрирането само с паспорт или лична без наличието на N.I.E. По този повод публикуваме писмо на Имиграционната служба (Oficina de Extranjeria) в Мадрид, в което се казва следното:

За гражданите на страни, членки на Европейския съюз не се изисква никакво разрешително за живеене или за започване на работа. Това положение им позволява да работят и да живеят още от първия ден в същите условия, както испанските граждани.

След като се регистрирате в Социалното осигуряване (там е необходимо представянето само на паспорт или лична карта), тогава може да отидете в Имиграционната служба (Oficina de Extranjeria) в Мадрид на улица Piquer, 18, за да подадете документи за издаване на Сертификат за регистрация на гражданин на ЕС, който съдържа N.I.E – номер за идентификация на чужденец.

Повече информация може да намерите в Кралски декрет 240/2007 от 16 февруари касаещ влизането, свободното придвижване и установяване в Испания на гражданите на държавите, членки на Европейския съюз и държавите от Европейското икономическо пространство.

След като това писмо се базира на Кралски декрет 240/2007 означава, че то е валидно за цяла Испания, а не само за Мадрид. Ето и писмото:

NIE-временно удостоверение за регистрация на европейски гражданин в Испания

NIE- постоянно удостоверение за регистрация на европейски гражданин в Испания

Трябва ли да се подновява NIE-то след първите 5 години в Испания?

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply