Отново увеличават отпуската за бащинство в Испания

Отпуската по бащинство в Испания

Отново увеличават отпуската за бащинство в Испания. Днес на заседание Министерският съвет одобри Кралски указ, с който продължителността на отпуската на бащите при раждане или осиновяване на дете да се увеличи с още три седмици и да стане 8 седмици. В документа е заложено през 2020 г. да стане 12 седмици, а през 2021 г.- 16 седмици, за да се изравни с продължителността на отпуската по майчинство. Припомняме, че от 1 юли 2018 г. отпуската за бащинство веднъж вече беше увеличена с една седмица- от 4 на 5 седмици.

От правителството заявиха, че решението трябва да бъде одобрено и от Парламента, и влиза в сила на следващия ден от публикуването му в испанския Държавен вестник (BOE), т.е. от него могат да се възползват всички бащи, чиито деца се родят или бъдат осиновени на следващия ден.

За разлика от отпуската по майчинство, отпуската по бащинство не може да бъде преотстъпвана на другия родител.

Отпуската по бащинство в Испания вече е двойно по-дълга

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Вашият коментар