Отново увеличават отпуската за бащинство в Испания

Отпуската по бащинство в Испания

Отново увеличават отпуската за бащинство в Испания. През месец април 2019 г. Министерският съвет одобри Кралски указ 6/2019, с който продължителността на отпуската на бащите при раждане или осиновяване на дете се увеличи от 5 на 8 седмици. В документа бе заложено, че през 2020 г. бащинството да стане 12 седмици, а през 2021 г.- 16 седмици.

Според този документ родителите на децата, родени или осиновени след 1 януари 2021 г. ще имат еднаква продължителност на отпуската, която им се полага при появата на нов член на семейството.

И двете отпуски са регулирани от Статута на работещите, но за разлика от отпуската по майчинство, отпуската по бащинство не може да бъде преотстъпвана на другия родител.

Ваксинирането на децата в Испания

В коя държава мъжете помагат най-много при отглеждането на децата?

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply