766 702 семейства в Испания получават помощи за отглеждане на деца

безработицата в испания

766 702 семейства в Испания получават годишни финансови помощи за отглеждане на деца. Общо 1 078 040 деца са облагодетелствани от влизането в сила на новия правителствен указ за социална защита на семействата с деца.

Според информацията, изнесена от Министерството на труда и социалната политика на Испания от 1 април 2019 г. финансовата помощ за дете, чиято стойност бе замразена през 2000 г., е увеличена със 17,18%. Или в миналия вторник 498 040 деца са получили по 341 евро за тази календарна година, а други 580 000 деца, живеещи в по-бедни семейства са получили по 588€ за същия период, като увелиюението при тях е 102,6€.

Най- важното условие за получаване на помощи за отглеждане на деца в размер на 341€ е годишните семейни годишни доходи да не надвишават сумата от 12 313€, а за помощта от 588€ семейните доходи не трябва да надвишават 4 679,99 €.

Брой на бенифициентите, получили този вид помощи по автономни области:

Испания: Започва наказателна процедура срещу 220 000 души за неправомерно получени обезщетения за безработица и помощи

Еднократна помощ за покупка на жилище в Испания

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Вашият коментар