Солени глоби и дори затвор за шофьорите-нарушители в Сърбия

Солени глоби и дори затвор за шофьорите-нарушители в Сърбия. Тази информация не касае само професионалните шофьори, а и всички българи, които в разгара на отпускарския сезон ще предпочетат да пътуват до България с автомобил. Ето защо е добре да са запознати с какви ситуации могат да се сблъскат по пътя.

Съгласно приетия в Народната Скупщина на Сърбия нов Закон за движение по пътищата /в сила от 03.04.2018 г./, в значителна степен се увеличават рестриктивните мерки за участниците в движението, управляващи МПС. Най-често те се изразяват в размера на предвидените от закона финансови глоби, като за определени нарушения се наблюдава неколкократно повишение, като следва да бъдат посочени следните по-важни изменения:

 1. Допустимото количество алкохол в кръвта при управление на МПС е 0,2 промила /в предишния текст на закона то беше 0,3 промила/.
 2. Финансова глоба в размер на 10 000 динара/около85 евро/се налага в следните случаи:
 • при управление на МПС в Зони с обозначителен знак 30 км/ч, със скорост от 20 до 30 км/ч над разрешената;
 • при управление на МПС със замърсени регистрационни табели, не позволяващи разчитането на съответните символи;
 • при управление на МПС без поставен предпазен колан;
 • при шофиране в населени места със скорост, по-висока с 20 до 30 км/ч от разрешената;
 • когато се използва мобилен телефон или други уреди за комуникация без помощни средства /hands free/.

Финансова глоба от 100 000 /приблизително 846 евро/ до 120 000 хиляди сръбски динара /приблизително 1016 евро/, отнемане на 14 контролни точки и осем месеца забрана за управление на МПС се налага:

 • при управление на МПС под въздействие на алкохол в кръвта от 1,21 до 2,0 промила. В случай, че количеството е от 1,21 до 1,6 промила, се отнемат девет точки;
 • при управление на МПС в населено място със скорост от 71 до 90 км. в час над максимално разрешената /т.е., реално шофиране със скорост от 121 до 140 км. в час/;
 • при шофиране на автомагистрала със скорост, надвишаваща максимално позволената с 81 до 100 км. в час /реално 201 до 220 км. час/;
 • при возене на дете под 12 г. на шофьорската седалка или на непредвидените за тази цел места;
 • при превоз на дете с ръст под 135 см. на седалка, която не е специално предназначена за тази цел;
 • при бягство на водач от мястото на ПТП;
 • при управление на МПС без включени светлини в тъмната част на деня;
 • при управление на МПС с липсваща в СУМПС категория или без наличието на СУМПС;
 • при изпреварване на МПС, което е спряло на пешеходна пътека за пропускане на преминаващите граждани;
 • при изпреварване на колона от автомобили, придвижващи се с полицейски ескорт;
 • при управление на МПС през времетраенето на наложено наказание за управление и/или с отнето СУМПС;
 • при случай, в който водачът на МПС откаже да бъде подложен на тест за алкохол или наличие на психоактивни вещества в кръвта;
 • при скриване на самоличността на водача на МПС. При тази хипотеза се има предвид управление на автомобил от лице, което не е негов собственик, но е нарушило правилата за движение, което е документирано с технически средства от органите на Пътна полиция. В случай, че собственикът на автомобила направи опит за умишлено скриване самоличността на лицето, управлявало автомобила, същият се наказва само с финансова глоба, без да му се отнемат контролни точки и да му бъде налагана санкция за управление на МПС.

От 1 септември 2017 г. на територията на Република Сърбия започна прилагането на електронен контрол на средната скорост на МПС, движещи се по автомагистралите в страната. За целта устройствата, отбелязващи часа на преминаване през пунктовете за заплащане на магистралните такси, са синхронизирани. Ако при преминаването между два пункта средната скорост на МПС е надвишила максимално допустимите 120 км/ч, служители на пътна полиция налагат глоби на място.

Глобите имат следните парични измерения:

 • 121 – 140 км/ч – 3000 динара;
 • 141 – 160 км/ч – 5000 динара;
 • 161 – 181 км/ч – 6000 – 20 000 динара;
 • 181 – 200 км/ч – 15 000 – 30 000 динара;
 • 201+ – 100 000 – 120 000 динара, включително и лишаване от свобода за срок от 15 дни.

Освен парични глоби се налагат и наказания лишаване от право на управление на МПС за различен период от време. При превишаване на средната скорост, същата ще се изписва на касовата бележка, която се получава при заплащане на магистралните такси.

Българският лев стана официална валута в Сърбия

Сърбия въведе пътни такси за движение по магистралата Ниш-Димитровград

Сърбия въведе електронен контрол за следене на средната скорост на превозните средства

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Вашият коментар